BESPOVRATNA SREDSTVA

Praćenje svih vrasta konkursa – pratimo sve vrste konkursa vezanih za fizička lica, preduzetnike, mala I srednja preduzeća, gazdinstav, udruženja I zadruge. Obaveštavamo po-tencijalne korisnike o uslovima neophodnim za učešće na određenom konkursu.

Priprema konkursne dokumentacije - vršimo pripremu konkursne dokumentacije, skupljan-jem svih neophodnih uverenja i potvrda, popunjavanjem neophodnih obrazaca. Tumačimo sve pravilnike i postojeće uredbe vezane za apliciranje na postojeći konkurs. Skupljamo ponude za predmetnu investiciju sa slanjem svih zahteva.

Popunjavanje konkursne dokumentacije – vršimo popunjavanje konkursne dokumentacije za naše klijente sa popunjavanjem svim neophodnim obrazaca.

Bespovratna sredstva u poljoprivredi – praćenje konkursa u Pokrejinskom sekretarijatu za poljoprivredu kao I konkursa koje objavljuje Ministarstvo za poljoprivredu Republike Srbije

•    70 - 90 % za mlade poljoprivrednike do 40 godina
•    50 - 70 %  za aplikacije u IPARD fondu
•    50 - 70 % za refundaciju postojećih ulaganja
•    50 - 70 % za ulaganje u nove investicije ( mašine, oprema, izgradnja…)

Subvencije u privredi – za srednja i mala preduzeća koja obavljaju delatnost isključivo u pro-izvodnji i preradi proizvoda, kao I u sektoru turizma
•    25 - 50 % za nabavku mašina I opreme
•    25- 50 %  za investiciona ulaganja
•    25- 50 % za refundaciju repromaterijala
•    25- 50 % za ulaganje u nove investicije ( mašine, oprema, izgradnja…)

Nazad na: Usluge
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.