Svetska banka

10%

Sopstveno učešće

40%

Kredit banke

50%

Subvencija države

SVETSKA BANKA (10% UČEŠĆE, 40% KREDIT I 50% SUBVENCIJA - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava 

Prihvatljivi korisnici upisani u RPG:

 • Preduzetnik;
 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje pravno lice);
 • zemljoradnička zadruga.

 

Investiciona ulaganja po Sektorima:

 • Sektor stočarstvo, pčelarstvo i ribarstvo
 • Sektor voće i povrće, grožđe i cveće
 • Sektor ostali usevi
 • Sektor prerade voća i povrća, grožđa, cveća i lekovitog bilja

 

Agregatori - minimalni i maksimalni iznosi investicija:

 • Minimalna vrednost investicije je 25.000 eu sa PDV-om
 • Maximalna vrednost investicije je 400.000 eu sa PDV-om

Ukupan iznos investicije koji se refundira je 50% sa PDV-om od vrednosti investicije.

 

Predmet investicija:

 • Nabavka Traktora do 80kW
 • Nabavka nove mehanizacije i opreme, plastenika i staklenika, protivgradne mreže, sistema za zalivanje oprema za obradu zemljišta, prikolica, prskalica, telehendera...
 • Izgradnja farmi, skladišta, hladnjača, sušara, silosa....
 • Nabavka mašina i opreme za skladištenje, čišćenje, sušenje, preradu, pakovanje proizvoda
 • Nabavka opreme za upravljanje otpadom, ulaganje u obnovljive izvore energije kao i opreme za digitalizaciju proizvodnih sistema

 

Posebni uslovi po sektorima - Svetska banka (10, 40 50)

Pored opštih uslova, za prijavu po ovom programu potrebno je zadovoljiti i posebne uslove shodno sektoru za koji se konkuriše:
 

SEKTOR STOČARSTVA

 1. MLEKO – do 19 mlečnih krava;
 2. PČELARSTVO – od 5 do 1.000 košnica;
 3. TOVNA JUNAD – do 19 goveda;
 4. MESO – do 149 ovaca i koza, do 29 krmača, do 99 tovnih svinja po turnusu, do 3.999 brojlera po turnusu, do 399 tovnih ćurki; 
 5. AKVAKULTURA – mora da ima objekat za akvakulturu upisan u Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom koje reguliše Veterinarstvo.

SEKTOR VOĆA I POVRĆA

 1. ZAŠTIĆEN PROSTOR – do 0,5 ha proizvodnje biljaka;
 2. JAGODIČASTO VOĆE – do 2 ha jagodičastog voća;
 3. OSTALO VOĆE – do 5 ha ostalog voća;
 4. GROŽĐE – do 2 ha grožđa;
 5. POVRĆE – do 3 ha na otvorenom;
 6. CVEĆE – od 0,1 ha do 50 ha cveća na otvorenom polju.

SEKTOR OSTALIH USEVA

 1. Do 50 ha za nabavku novih mašina i opreme;
 2. Do 100 ha samo oprema za navodnjavanje.

SEKTOR PRERADE-Agregatori

 1. Prerada mleka - do 3.000 litara mleka na dan (resenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova)
 2. Prerada mesa - dnevni kapacitet klanja manje od 10 goveda, 50 svinja/ovaca/koza, odnosno 4.000 brojlera (resenje o veterinarsko-sanitarnih uslova
 3. Proizvodnja i marketing vina - upisan u Vinarski i Vinogradarski registar i upisani kapacitet manji od 20.000 litara na godišnjem nivou
 4. Prerada, dorada, pakovanje I marketing pčelinjih proizvoda
 5. Unapređenje i marketing starih i umetničkih zanata
 6. Unapređenje konkuretnosti u oblasti otkupa, pripreme za dalju prodaju i marketing svežeg voća I povrća
  1. registrovano u Registru otkupljivača poljoprivrednih proizvoda kod min.nadležnog za poslove trgovine
  2. registrovano za otkup I pripremu za dalju prodaju voća I povrća I ne bavi se preradom voća I povrća
  3. Pod otkupom I pripremom za dalju prodaju voća I povrća podrazumevaju se aktivnosti kojima se ne menjaju fizička I hemijska svojstva proizvoda, kao što je 
   sortiranje, kabliranje, čišćenje, pranje, skladištenje proizvoda I pakovanje radi dalje prodaje kao svežeg voća I povrća. 
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.